એક રાજકીય નેતા આવા પણ હતા ત્રણવાર મુખ્યમંત્રી બન્યા છતાં એમની મિલકત એટલે ખાટલો અને ઝુંપડી

એક રાજનેતા ,કદાચ આજની પેઢીને એમ લાગે કે કોઈ બીજા ગ્રહના નેતાની વાત કરે છે,ત્રણ વખત બિહારના મુખ્યમંત્રીનું પદ ,ચારવાર વિધાનસભામાં નેતા પ્રતિપક્ષ,કેન્દ્ર માં બે વર્ષ પ્રધાન છતાં પણ આજે એના પૂર્વજો જિલ્લા પૂર્ણિયા ગામ બેરગાછીમાં ગરીબ હાલતમાં જીવે છે સાદગી અને પ્રમાણિકતાના પર્યાય એવા રાજનેતા હતા સ્વ ભોલારામ પાસવાન Continue Reading

×

Like us on Facebook